Přeskočit na obsah
IMG_20200715_122156

O mně

Jmenuji se Adéla Bednářová a k oboru fyzioterapie mě přivedl úžas nad vývojem a fungováním lidského těla, který mě provází již od základní školy. Po absolvování gymnázia mé další kroky již směřovaly do zdravotnictví a především k těm nejmenším. Právě z tohoto důvodu jsem zvolila studium bakalářského i navazujícího magisterského oboru Fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, která díky akademické půdě ve FN Motol nabízí největší možnost vzdělání a praxe právě u dětských pacientů. Za tyto roky zkušeností jsem a vždy budu nesmírně vděčná.

Nyní se již více než 10 let pohybuji v oboru dětské rehabilitace.

Mimo svou ordinaci jsem maminou dvou kluků, mám moc ráda hory, turistiku, jógu, díky manželovi cyklistiku. Stále se moc ráda vzdělávám v oboru, kterým jsem tolik let fascinována.

Vzdělání

2012 – 2014

Karlova Univerzita v Praze
2. lékařská fakulta
navazující magisterský obor Fyzioterapie (Mgr.)

2008 – 2011Karlova Univerzita v Praze
2. lékařská fakulta
bakalářský obor Fyzioterapie  (Bc.)
2012Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (registrovaný fyzioterapeut č. 024-0151-6997)

Praxe

2017 – dosudSoukromá praxe
2014 – dosudDětské centrum Plzeň (dříve Kojenecký ústav)
2013Centrum Pohybové Medicíny Prof. Pavla Koláře
2012 – 2013Comhealth s.r.o. (dětská fyzioterapie Praha 8)
2011 – 2012NZZ při MŠ a ZŠ Prointepo s.r.o. v Hradci Králové (dětská fyzioterapie)

Praxe během studia

Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
Fakultní nemocnice Motol – dětská část – chirurgie, ORL, kardiochirurgie, neurologie, interna, neonatologie, hematoonkologie
Ústřední vojenská nemocnice Střešovice – neurologie
Centrum komplexní péče o děti s perinatální zátěží – KDDL VFN a 1.LF UK Praha
Fakultní nemocnice Plzeň – dětská část a neonatologie)

Kurzy z oboru fyzioterapie

2009Klinický seminář u Prof. MUDr. Karla Lewita DrSc.
2009Rekvalifikační masérský kurz Dexter Academy Praha
2010Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy I.
2010Vztah mezi dechovými pohyby a posturou
2011Bakalářská práce – Problematika hrudní chirurgie v pediatrii z pohledu respirační fyzioterapie
(Doc. PaedDr. Libuše Smolíková PhD.)
2012Medical Taping Concept
2012Propriofoot Concept
2012Aktivní účast na Sjezdu společnosti RFM v Luhačovicích
2012Soběstačnost u dětí se zdravotním znevýhodněním
2013Metodika dětské jógy
(Česká asociace dětské jógy)
2013Hra, hravost a tvoření dětí se zdravotním znevýhodněním
2013Senzorická integrace
2013Rozvoj dítěte se zdravotním znevýhodněním v prvních třech letech života
2013Stabilizační cvičení v zóně ramenního pletence
2014Vojtova reflexní lokomce v RL Corpus s.r.o. Olomouc
– část A pro studenty 2.LF
2014Diplomová práce – Adenoidní vegetace a adenotomie z pohledu respirační fyzioterapie
(Doc. PaedDr. Libuše Smolíková Ph.D.)
2014Terapie gastroezofageálního refluxu a dalších poruch jícnu
(as. Mgr. Petr Bitnar)
2015Kompenzační pomůcky a adaptace prostředí pro děti se zdravotním znevýhodněním
2015Plicní rehabilitace v pediatrii
(Mgr. Kateřina Neumannová Ph.D.)
2015Bazální stimulace I.  (IBS)
2016Refresh kurz Medical Taping Concept v pediatrii
2016Dětská noha – podologie a fyzioterapie
(PhDr. Petra Vondrašová, PhD.)
2016NDT Basic Bobath v pediatrické praxi – člen ČADBT
(Mgr. Robert Giezek, Foteini Zografou, Dore Blom)
2016Seminář Raná péče
(nemocnice Hořovice)
2016Prechtlova metoda
(Prof. Christa Einspieler)
2016Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání
2016Komplexní terapeutické postupy pro novorozence a kojence se specifickými potřebami
(FN Motol)
2017Fyzioterapie funkce 
(FFF Clary Lewitové)
2017Terapeutické dlahování
(ČADBT)
2017Dyspraxie a MABC2 test
(F.Zografu, D.Papazoglu)
2018Aromaterapie pro děti
2019Léčivé hraní
2021O rukách, O nohách v rámci FF
2021Bipedální a Quadrupedální lokomoce v terapii posturálních poruch a skolióz
(PhDr. Pallová PhD.)
2021O miminkách FF
(Bc. Clara Lewitová, Mgr. Král)
2021Kyčelní kloub ve vztahu k bederní páteři
2021

Terapie bolestí Cp a hlavy

Klenby těla

Pánevní dno

Jizvy a viscerální terapie

Ruka

Ploska

Rozvinutí páteře
(Bc. Haškovec)

2022

2023

CranioSacral Therapy I. (Upledger Institut)

Fit v těhotenství a po porodu (Fyzio P)

Terapie u dysfunkcí pánevního dna (Mgr. Havlíčková)

Aplikace Fyzioterapie Funkce v těhotenství a po porodu (Mgr. Vanclová)

Formthotics Systém– výběr a tvorba stélek (MUDr. Mašek)

Fyzioterapie v těhotenství a po porodu (Mgr. Havlíčková)

Bazální posturální programy v terapii dětí (J. Čápová)

KISS syndrom (M. Bauer)

Holistická péče o porodnické jizvy (Anna Kohutová)

Craniosacral Therapy II. (Karen Axelrod)

Štěnovické náměstí 330, 332 09 Štěnovice

Provozní doba dle objednávek